Īstenotie projekti

Pabeidzām projekta „Objekta sakārtošana pakalpojumu pieejamībai ratiņkrēslos un sasniedzamībai” īstenošanu.

Tūrisma teritorijā lai uzņemtu viesus ar kustību traucējumiem, pārvietošanās nebija iespējama bez kempinga darbinieku un pavadošo personu palīdzības. Tādējādi radās ideja par vietas pieejamības nodrošināšanu, jo interese no iedzīvotāju puses par šādu pakalpojumu ir, un cilvēki ar kustību traucējumiem jau apmeklē kempingu, tikai pakalpojumu sniegšana tajā ir limitēta un neatbilst Eiropas Savienības labajai praksei, faktiski šie viesi nevar pilnvērtīgi izbaudīt atpūtu kempingā.

Projekta ietvaros tiks attīstīta uzņēmuma infrastruktūra, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un padarot tos pieejamākus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros visa kempinga infrastruktūra, gan kempinga mājiņas īslaicīgai izmitināšanai, gan pasākumu telpa, gan karpu dīķis, gan ugunskura vietas, gan bērnu rotaļu laukums u.c. infrastruktūras objekti būs pieejami arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 13500.00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.

Call Now Button